WHO: Advarer mot overvektepedimi i Europa

Europa er truet av en epidemi av overvektige, advarer Verdens helseorganisasjon. De knytter 1,2 millioner dødsfall i året til overvekt og fedme.

WHO tar til orde for raske politiske grep mot overvektsepidemien. Det er en farlig trend som må snus, fremhever WHO. Nesten en firedel av alle voksne i Europa er nå overvektige på et nivå som tilsvarer fedme. Kun Amerika har en høyere andel.

– Nivået på overvekt og fedme har nådd epidemiske proporsjoner i regionen og vokser, slår WHO fast.

– Økt kroppsmasseindeks er en alvorlig risiko for ikke-smittsomme sykdommer, som kreft og hjertesykdommer, sier regiondirektør Hans Kluge.

Mer enn 13 prosent av dødsfallene i Europa kan kobles til overvekt, ifølge WHO. ( NTB)