Nyheter

norske nyheter:Oslo

europeiske nyheter: Frankrike Tyskland  Ukraina Russland

amerikanske nyheter:USA

Asia nyheter: China  Japan

latinamerikanske nyheter:

afrikanske nyheter:

Oseania nyheter: